Ważne telefony

Telefony Alarmowe:

  • 997 - Policja
  • 998 - Straż pożarna
  • 999 - Pogotowie ratunkowe
  • 112 - Europejski telefon alarmowy
  • 992 - Pogotowie gazowe 

/32/ 623-47-54 Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie

512 896 672 Telefon dodatkowy do zgłaszania awarii i usterek

606 863 652 Dzielnicowy Osiedla Widokowe p. Tomasz Kwaśniewski