Informacja Rady Osiedla

Dodano: 2011-11-24, Autor: Administrator Systemu

Korespondencje do Rady Osiedla prosimy wrzucać do skrzynki zamontowanej na ścianie budynku administracji PSM przy ulicy Młoszowskiej 42

Adres Pocztowy: 32-540 Trzebinia, ul. Młoszowska 42.

22-26.11.2011 DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA.

Dodano: 2011-11-22, Autor: Administrator Systemu

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa w imieniu własnym i pacjentów, pragniemy podziękować tym, którzy oddają krew, a także wszystkim, którzy promują ideę krwiodawstwa.

Szczególne podziękowania składamy mieszkańcom osiedla ZWM. Zachęcamy do honorowego oddawania krwi.

Rada Osiedla ZWM.

Rozpoczął się remont schodów

Dodano: 2011-11-20, Autor: Administrator Systemu

Z inicjatywy Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie i przy współpracy z Urzędem Miasta w Trzebini wyremontowane zostaną schody prowadzące do bloków 7 i 8. Prace już się rozpoczęły i ukończone zostaną jeszcze w tym roku. Koszty po połowie pokrywa PSM w Chrzanowie oraz trzebiński magistrat.

Zaproszenie na Mikołajki

Dodano: 2011-11-20, Autor: Administrator Systemu

RADA OSIEDLA ZWM wspólnie z PSM w Chrzanowie i klubami „Pegaz” oraz „Promień” zaprasza na:

MIKOŁAJKI

6 grudnia 2011r./wtorek/ godz. 16:00 w klubie „Pegaz”

Nowe krzewy i drzewka na Osiedlu ZWM

Dodano: 2011-11-20, Autor: Administrator Systemu

Z inicjatywy mieszkańców bloku nr. 18 Panów Szczepana Ciołczyka i Zbigniewa Waliczka zasadzono nowe drzewka na naszym osiedlu. Krzewy ligustru, ziemia torfowa oraz paliki zakupiła Rada Osiedla ZWM, a Panowie Ciołczyk i Waliczek we własnym zakresie nabyli trzy drzewka klonu szczepionego. Wszystkie krzewy zasadzone zostały tuż przy śmietniku obok bloku 18. Intencją tego przedsięwzięcia była poprawa estetyki otoczenia „osiemnastki”

Na osiedlu stanęły rzeźby

Dodano: 2011-11-18, Autor: Administrator Systemu

Z inicjatywy Pana Mirosława Lulkowskiego i przy poparciu PSM w Chrzanowie oraz pomocy Rady Osiedla ZWM, na terenie naszego osiedla pojawiły się dwie rzeźby. Pomniki wykonane zostały z drzewa przez Pana Lulkowskiego i przedstawiają „Sabałę” oraz „Gołębiarke”. Autor przekazał dzieła bezpłatnie. Transport oraz materiały do montażu rzeźby sfinansował PSM w Chrzanowie. Rada Osiedla ZWM zapewniła natomiast wykonanie wykopów pod rzeźby, wypełnienie wykopów betonem oraz montaż rzeźb.

Skrzynka pocztowa ponownie na osiedlu ZWM

Dodano: 2011-11-18, Autor: Administrator Systemu

Mieszkańcy osiedla ZWM nie będą musieli fatygować się do centrum miasta aby wysłać list pocztowy. Dzięki staraniom Rady osiedla ZWM skrzynka pocztowa, który jakiś czas temu zniknęła z naszego osiedla, wróciła na swoje miejsce.  Po ustaleniach z Urzędem Pocztowym w Trzebini i wyrażeniu zgody przez PSM w Chrzanowie skrzynka ponownie zawisła przy bloku nr. 3 (klatka 4)

Spotkanie mieszkańców z urzędnikami

Dodano: 2011-11-18, Autor: Administrator Systemu

W dniu 03. Listopada 2011 roku w szkole podstawowej nr 8 odbyło się spotkanie mieszkańców osiedla ZWM z władzami gminy. W zebraniu uczestniczyli m.in.:  Zbigniew Krawczyk – przewodniczący Rady Osiedla ZWM,  Z-ca Burmistrza Trzebini Barbara Siemek, Z-ca Prezesa Zarządu PSM w Chrzanowie Aleksander Pyzio, Ilona Ptak Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr.8 w Trzebini, Janusz Szczęśniak Dyrektor TCK, Dzielnicowy Osiedla Tomasz Kwaśniewski, Jadwiga Zając administratorka Osiedla, Tomasz Kobierecki  Radny Miasta Trzebini, Teresę Jarczyk członek Rady Nadzorczej PSM w Chrzanowie.

Wspaniałe Obchody Dnia Niepodległości w Trzebini

Dodano: 2011-11-15, Autor: Zbigniew Krawczyk

W dniu 11.11.2011 r. w Trzebini odbyły się Trzebińskie Obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Oddaj swój głos

Dodano: 2011-11-05, Autor: Zbigniew Krawczyk

RADA OSIEDLA ZWM podobnie jak Urząd Miasta w Trzebini zachęca do oddania głosów w plebiscycie serwisu internetowego nasze miasto.pl i „Gazety Krakowskiej” pod hasłem „WYBIERZ NAJPIĘKNIEJSZY RYNEK W MAŁOPOLSCE”. Liczymy na bardzo duży odzew mieszkańców NASZEGO OSIEDLA.

A oto link umożliwiający oddanie głosów na rynek w Trzebini