PSM ZAPRASZA

Dodano: 2018-11-14, Autor: Administrator Systemu

MIKOŁAJ DLA DZIECI Z OSIEDLA WIDOKOWE.

Dodano: 2018-11-04, Autor: Administrator Systemu

PSM ZAPRASZA

Dodano: 2018-11-04, Autor: Administrator Systemu

OBCHODY 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Dodano: 2018-10-29, Autor: Administrator Systemu

Dodano: 2018-10-29, Autor: Administrator Systemu

TCK ZAPRASZA

Dodano: 2018-10-18, Autor: Administrator Systemu

Trzebińskie Centrum Kultury i Tenisowy Klub Sportowy "Opoka' zapraszają na Amatorski Turniej Tenisa Stołowego z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości. 
Turniej skierowany jest do wszystkich sympatyków tenisa stołowego, bez ograniczeń wiekowych. 
Odbędzie się 10 listopada 2018 w hali "Zbyszek" - Centrum Tenisa Stołowego w Trzebini przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 125. Zawody zostaną rozegrane w 5 kategoriach wiekowych:
- Szkoły Podstawowe - dziewczęta
- Szkoły Podstawowe - chłopcy
- Szkoły Ponadpodstawowe do 18 roku życia
oraz
- Dorośli 18-50 lat
- Dorośli powyżej 50 lat
O godzinie 9:00 zapraszamy dzieci, o godz. 13:00 osoby dorosłe. 
Zapisy przyjmowane są do 7.11 na stronie 
www.tck.trzebinia.pl. Szczegółowy regulamin do pobrania ze strony TCK

 

 

NOWY PLAC ZABAW NA OSIEDLU WIDOKOWYM - KONCEPCJA

Dodano: 2018-10-15, Autor: Administrator Systemu

Na zebraniu w dniu 08 października 2018 roku wraz z mieszkańcami uzgodniliśmy jak będzie wyglądał nowy plac zabaw.
Z trzech koncepcji budowy placu zabaw wybrano koncepcję K3. 
Ponadto dokonano korekty:
- przełożenie piaskownicy zadaszonej K1 nr 4 zamiast K3 nr 4 
- przełożenie z K1 Linarium Dufourspitze nr 9 na K3 zamiast Linarium Skyclimber nr 11.
- jeśli jest możliwe dołożenie do projektu K 3 urządzenia Street Workout.
- zadaszenie nad 2 ławkami.
Uzgodnienia przekazano pisemnie do urzędu Miasta w dniu 09.10.2018 r. Przedmiotowa decyzja była niezbędna, celem przekazania jej przez UM wykonawcy. 
Zgodnie z zawartą umową wykonawca do 29 listopada 2018 roku wykona projekt architektoniczno – budowlany zagospodarowania terenu istniejącego placu zabaw znajdującego się na terenie osiedla Widokowe w Trzebini.

NIEPODLEGŁOŚCIOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

Dodano: 2018-10-15, Autor: Administrator Systemu

KONKURS PLASTYCZNY

Dodano: 2018-10-15, Autor: Administrator Systemu

TCK ZAPRASZA

Dodano: 2018-09-24, Autor: Administrator Systemu

Do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego z tereny Gminy Trzebinia został zgłoszony jeden projekt "Szlaki ku wolności - trzebińskie tajemnice", który przyczyni się do powstania interesującej oferty turystycznej dla mieszkańców regionu i turystów odwiedzających gminę Trzebinię.
Podjęte działania:
- Opracowanie i utworzenie ścieżki edukacji historycznej, wyznaczenie ciekawych, bogatych w historyczne atrakcje szlaków turystycznych „Ku wolności” oraz wydrukowanie   przewodników turystycznych

-  Oznakowanie miejsca pamięci historycznej poprzez zamontowanie dwóch tablic informacyjnych: jednej w miejscu upamiętniającym wymarsz 8 września 1914 roku  Sokolników z Sierszy do Krakowa, wcielonych tam do I Kompanii Legionów Polskich, a drugiej w miejscu Kordonu granicznego z czasu zaborów, w miejscowości Czyżówka. W celu upamiętnienia szczególnych miejsc dla naszej lokalnej historii zainstalowane zostaną w trzech miejscach gminy Trzebinia posążki Sokolników, które od tej pory będą symbolem walk wyzwoleńczych naszego regionu.

- Wydany zostanie zeszyt historyczny „Trzebińskie historie – KU WOLNOŚCI”, w którym opisane będą historie powstańców Żuawów Śmierci i Garybaldczyków, którzy wyruszyli 2 maja 1863 r, spod Kopca Kościuszki w Krakowie i na swej drodze ku wolności stoczyli w okolicach Płok zwycięską potyczkę, z grupą Moskali, na tzw. Ćwięku. Opisane także będzie  życie codzienne mieszkańców Sierszy, Czyżówki i Płok w trakcie i zaraz po II wojnie światowej.

- Zorganizowana zostanie rekonstrukcja historyczna -  zwycięska potyczka powstańców z Moskalami na uroczysku Ćwięk, która będzie pokazywana co roku mieszkańcom i turystom 3 maja, w trakcie obchodów Święta Konstytucji. Stworzona zostanie tym samym markowa impreza historyczna regionu.

Realizowane zadanie ma służyć w szczególności pogłębieniu i utrwaleniu wśród młodego pokolenia mieszkańców Trzebini wiedzy historycznej na temat walki i czynu Niepodległościowego, a także krzewienia wśród młodzieży idei patriotyzmu i szacunku dla minionych pokoleń.

Prosimy o głosowanie na projekt i przyczynienie się do upamiętnienia wydarzeń, miejsc i ludzi z naszej gminy, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości i wolności Polski. Dzięki Państwa głosom będzie mogła powstać ciekawa oferta turystyczna, bazująca w szczególności na informacjach o lokalnej historii, uzupełniona o wiedzę z zakresu ciekawostek geologicznych i etnograficznych.
Nr projektu MZA 05. Głosowanie trwa do 5.10.2018. 
- na stronie www.bo.malopolska.pl
- na kartach do głosowania (dostępne w domach kultury, Trzebińskim Centrum Kultury, Dworze Zieleniewskich oraz do pobrania na stronie tck.trzebinia.pl), 
- za pośrednictwem poczty (przesyłając kartę na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; koniecznie z dopiskiem: „Budżet Obywatelski”