TCK ZAPRASZA

Dodano: 2018-09-24, Autor: Administrator Systemu

Do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego z tereny Gminy Trzebinia został zgłoszony jeden projekt "Szlaki ku wolności - trzebińskie tajemnice", który przyczyni się do powstania interesującej oferty turystycznej dla mieszkańców regionu i turystów odwiedzających gminę Trzebinię.
Podjęte działania:
- Opracowanie i utworzenie ścieżki edukacji historycznej, wyznaczenie ciekawych, bogatych w historyczne atrakcje szlaków turystycznych „Ku wolności” oraz wydrukowanie   przewodników turystycznych

-  Oznakowanie miejsca pamięci historycznej poprzez zamontowanie dwóch tablic informacyjnych: jednej w miejscu upamiętniającym wymarsz 8 września 1914 roku  Sokolników z Sierszy do Krakowa, wcielonych tam do I Kompanii Legionów Polskich, a drugiej w miejscu Kordonu granicznego z czasu zaborów, w miejscowości Czyżówka. W celu upamiętnienia szczególnych miejsc dla naszej lokalnej historii zainstalowane zostaną w trzech miejscach gminy Trzebinia posążki Sokolników, które od tej pory będą symbolem walk wyzwoleńczych naszego regionu.

- Wydany zostanie zeszyt historyczny „Trzebińskie historie – KU WOLNOŚCI”, w którym opisane będą historie powstańców Żuawów Śmierci i Garybaldczyków, którzy wyruszyli 2 maja 1863 r, spod Kopca Kościuszki w Krakowie i na swej drodze ku wolności stoczyli w okolicach Płok zwycięską potyczkę, z grupą Moskali, na tzw. Ćwięku. Opisane także będzie  życie codzienne mieszkańców Sierszy, Czyżówki i Płok w trakcie i zaraz po II wojnie światowej.

- Zorganizowana zostanie rekonstrukcja historyczna -  zwycięska potyczka powstańców z Moskalami na uroczysku Ćwięk, która będzie pokazywana co roku mieszkańcom i turystom 3 maja, w trakcie obchodów Święta Konstytucji. Stworzona zostanie tym samym markowa impreza historyczna regionu.

Realizowane zadanie ma służyć w szczególności pogłębieniu i utrwaleniu wśród młodego pokolenia mieszkańców Trzebini wiedzy historycznej na temat walki i czynu Niepodległościowego, a także krzewienia wśród młodzieży idei patriotyzmu i szacunku dla minionych pokoleń.

Prosimy o głosowanie na projekt i przyczynienie się do upamiętnienia wydarzeń, miejsc i ludzi z naszej gminy, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości i wolności Polski. Dzięki Państwa głosom będzie mogła powstać ciekawa oferta turystyczna, bazująca w szczególności na informacjach o lokalnej historii, uzupełniona o wiedzę z zakresu ciekawostek geologicznych i etnograficznych.
Nr projektu MZA 05. Głosowanie trwa do 5.10.2018. 
- na stronie www.bo.malopolska.pl
- na kartach do głosowania (dostępne w domach kultury, Trzebińskim Centrum Kultury, Dworze Zieleniewskich oraz do pobrania na stronie tck.trzebinia.pl), 
- za pośrednictwem poczty (przesyłając kartę na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; koniecznie z dopiskiem: „Budżet Obywatelski”

Dodano: 2018-09-24, Autor: Administrator Systemu

W dniu 28.09.2018 r. o godz. 18:00 w Dworku Zieleniewskich zapraszamy na wernisaż malarstwa Jarosława Romaniuka "RzekaBug". Wystawa czynna do 20.10.2018


TCK ZAPRASZA

Dodano: 2018-09-24, Autor: Administrator Systemu

Trzebińskie Centrum Kultury zaprasza do Dworu Zieleniewskich  kolejny koncert w ramach festiwalu Jazz z Wami. Tym razem zapraszamy do posłuchania jazzowych improwizacji na najwyższym poziomie ze świetnymi rapowanymi tekstami w języku polskim w wykonaniu ESKAUBEI i TOMEK NOWAK QUARTET & MR KRIME. Bilet 30 zł. Sprzedaż i rezerwacje: Dwór Zieleniewskich tel. 32 6122 368 oraz Dom Kultury "Sokół" tel. 32 6110 621

Przed koncertem o godz. 18:00 zapraszamy na wernisaż malarstwa Jarosława Romaniuka "RzekaBug". Wystawa czynna do 20.10.2018

PSM ZAPRASZA

Dodano: 2018-09-17, Autor: Administrator Systemu

PSM ZAPRASZA

Dodano: 2018-09-17, Autor: Administrator Systemu

PSM INFORMUJE

Dodano: 2018-09-17, Autor: Administrator Systemu

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZEBRAŃ KONSULTACYJNYCH
Zarząd Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie informuje, iż konsultacje z mieszkańcami każdej nieruchomością w sprawie projektu planu remontów na 2019 rok odbędą się w miesiącu wrześniu bieżącego roku. Obsługę techniczną spotkań zapewni Zarząd Spółdzielni. W zebraniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy nieruchomości (członkowie i nie członkowie Spółdzielni). Zarząd przygotuje listę obecności osób uprawnionych do udziału w spotkaniu.

Przed spotkaniami umieszczone zostaną ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych, w administracjach osiedlowych i biurze Spółdzielni. Zarząd Spółdzielni przygotuje do wglądu mieszkańców projekt planu remontów na 2019 rok, który wywieszony zostanie na tablicach ogłoszeń w budynkach, ponadto zapoznać się z nim będzie można w biurze administracji osiedla oraz w Dziale Technicznym Spółdzielni ul. Kard. Wyszyńskiego 17 w Chrzanowie pokój 141.

Zebranie prowadzić będzie członek Zarządu lub upoważniony przez Zarząd pracownik Spółdzielni.

W zebraniu będzie brał udział członek Rady Nadzorczej z danego osiedla. Z zebrania sporządzony zostanie protokół, który zawierał będzie wnioski i opinie głosowane przez zgromadzonych (z podaniem ilości głosów za i przeciw).

Podstawowym celem zebrań jest uzyskanie opinii o planowanych remontach na najbliższy rok. Na spotkaniu będzie się można zapoznać z projektem planu remontowego na rok 2019, poznać zakres robót wykonanych w roku bieżącym oraz poruszyć inne sprawy nurtujące naszych mieszkańców.
20.09.2018
blok 1, 2 godz 16:00 
blok 3,4,5 godz. 17:15 
blok 6, 7, 8, 9 godz. 18:30 

21.09.2018
blok 10, 11, 12, 13 godz.16:00 
blok 13, 14, 15, 16 godz.17:15

Dodano: 2018-09-15, Autor: Administrator Systemu

Do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego z tereny Gminy Trzebinia został zgłoszony jeden projekt "Szlaki ku wolności - trzebińskie tajemnice".

Zagłosuj na niego i przyczyń się do upamiętnienia wydarzeń, miejsc i ludzi z naszej gminy, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości i wolności Polski.

Pomóż stworzyć ciekawą ofertę turystyczną, bazującą w szczególności na informacjach o lokalnej historii, uzupełnioną o wiedzę z zakresu ciekawostek geologicznych i etnograficznych.

Nr projektu MZA 05. Głosowanie trwa do 5.10.2018.

- na stronie www.bo.malopolska.pl

- na kartach do głosowania (dostępne w domach kultury i do pobrania na stronie tck.trzebinia.pl),

- za pośrednictwem poczty (przesyłając kartę na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; koniecznie z dopiskiem: „Budżet Obywatelski”

 

 

 

TCK ZAPRASZA

Dodano: 2018-09-11, Autor: Administrator Systemu

„KinoBzik” to nowa propozycja Trzebińskiego Centrum Kultury, które tej jesieni zaprasza wszystkich kochających świat filmu na DARMOWE wspólne seanse w Kinie Sokół. 
Spotkania będą odbywać się raz w miesiącu.
W repertuarze „KinoBzika” znajdą się filmowe klasyki i propozycje kinematografii z całego świata, na które warto zwrócić uwagę. Oprócz wspólnego oglądania, organizatorzy zapewniają także kilka słów wprowadzenia i drobny poczęstunek dla wszystkich, a także... konkursy z nagrodami! 
Mamy nadzieję, że na „KinoBzika” zajrzą nie tylko maniacy i bywalcy festiwali filmowych, ale także osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat świata X Muzy, oraz wszyscy Ci, którzy będą mieli ochotę spędzić wieczór w nieco inny, ciekawszy sposób. Każdy jest mile widziany i każdy może zabrać głos w dyskusji. 
Pierwsze spotkanie Trzebińskiego Klubu Kinożerców „KinoBZik” już w najbliższy poniedziałek 17 września, o godzinie 18. 
Serdecznie zapraszamy! WSTĘP WOLNY!

PODZIĘKOWANIE

Dodano: 2018-09-09, Autor: Administrator Systemu

Mimo kapryśnej pogody Festyn na Osiedlu Widokowym uważam za udany.

Gośćmi naszymi byli: 
Prezes PSM Aleksander Biegacz 
Burmistrz Grzegorz Żuradzki
Z-ca Burmistrza Marcin Karcz
Starosta Chrzanowski Janusz Szczęśniak. 
Dziękuję współorganizatorowi imprezy Trzebińskiemu Centrum Kultury za zorganizowanie zabaw animacyjnych dla dzieci. 
Sponsorzy: Radny Tomasz Kobierecki, Radny Mariusz Brzózka, Włodzimierz Korczyński, Tomasz Nawrot, Stadnina Kucyków EL GORIN, Mateusz Szumniak „Szachty Libiąskie”, Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebini, Fit-Fabryka, Sklep H2O Artykuły Wod-Kan-Gaz oraz CO, „Montospaw” Magdalena i Dominik Obrok, Michał Kasperczyk”Cyber-NET”, Elżbieta Buła. 
Wszystkim sponsorom którzy zapewnili zorganizowanie zabaw dla dzieci i dorosłych - dziękuję.
Dziękuję Pani Anecie Nawrot oraz Wiktorii Nawrot za pomoc w zorganizowaniu atrakcji dla dzieci jaką była przejażdżka na kucykach. 
Panu Andrzejowi Kukla za wspaniały pokaz żonglowania piłką, bardzo dziękuję. 
Dziękuję Pani Zosi Ratuch, Eugeniuszowi Jarczykowi, Markowi Replińskiemu, że zawsze mogę liczyć na ich pomoc. 
Dziękuję Maltańskiej Służbie Medycznej za zabezpieczenie medyczne. 
Panu Andrzejowi Muciek 
https://www.facebook.com/os.zwm.trzebinia/za profesjonalne zarejestrowanie całego wydarzenia dziękuję 

Panu Krzysztofowi Feliksikowi i Pani Anecie, dziękuję za śpiew i muzykę na którą dorośli mieszkańcy żywo reagowali. 
Dziękuję członkom Rady Osiedla : Teresie Replińskiej, Teresie Marczewskiej, Teresie Celarek, Kazimierzowi Wala, Tadeuszowi Martyka za pełne zaangażowanie w zorganizowanie festynu.

Przewodnicząca Teresa Jarczyk

TCK ZAPRASZA

Dodano: 2018-09-09, Autor: Administrator Systemu

16.09.2018 w godz. 11:00-19:30 Trzebińskie Centrum Kultury wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Trzebini i Regionu zapraszają do parku przy Dworze Zieleniewskich na "II Piknik Kawaleryjski" imprezę historyczno-patriotyczną, podczas której odbędą się: pokazy wyszkolenia kawalerii, musztry pieszej i konnej, władania szablą i lancą; wspólne śpiewanie przy kawaleryjskim ognisku oraz odsłonięcie popiersia Marszałka Piłsudskiego. Na zakończenie imprezy, o godz. 18:30, zaplanowano koncert zespołu "U Studni", którego członkowie przez wiele lat współtworzyli zespół Stare Dobre Małżeństwo.
"II Piknik Kawaleryjski" współfinansowany jest ze środków Powiatu Chrzanowskiego.